Fandom

Ekonomický klub Wiki

Webové technologie

46stránek na
této wiki
Add New Page
Diskuse0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

1. Webové inženýrství; webové aplikace, architektura webových aplikací, informační architektura webu, životní cyklus. 2. Komunikace a výměna dat v prostředí webu; protokol HTTP, AJAX a RIA aplikace, webové služby, formáty výměny dat, principy integrace systémů, SOA. 3. Bezpečnost webových aplikací a IS; problematika zabezpečení webových aplikací, typy a principy bezpečnostních útoků, penetrační testování a bezpečnostní audit. 4. Bezpečnostní technologie; HTTPS, TLS/SSL, elektronický podpis, PKI, certifikáty, firewally. 5. Autentizace a autorizace uživatelů; správa uživatelů, uživatelský model, metody autentizace, autorizace uživatele, uživatelské role, řízení přístupu. 6. XML značkovací jazyky; XML aplikace, validní XML dokumenty, navigace a vyhledávání v XML datech, XML transformace, zobrazení XML dat. 7. Využití XML dat; rozhraní SAX a DOM, příprava a modularizace XML aplikací, jmenné prostory, ukládání XML, XML jako součást IS. 8. Platformy vývoje webových aplikací; používané programovací jazyky, jejich klasifikace a charakteristiky, možnosti tvorby uživatelské rozhraní, komunikace s DBS, vývojové rámce a prostředí. 9. Tvorba rozhraní webových aplikací; značkování, CSS, Javascript, dynamické HTML, možnosti Flash, prototypování, použitelnost a přístupnost, testování a optimalizace, interaktivita uživatelů. 10. Principy tvorby webových aplikací; modelování webových aplikací, OOP, návrhové vzory, šablonování, MVC paradigma. 11. Operační systémy typu UNIX; souborový systém, správa uživatelů, sledování systému, síťové služby, periodické akce, daemon procesy. 12. Trendy a vývoj webu; web 2.0, metadata, vyhledávače, mikroformáty, sémantický web, hypermédia, adaptivita webových aplikací.

V síti Wikia

Náhodná Wiki