FANDOM


1. Webové inženýrství; webové aplikace, architektura webových aplikací, informační architektura webu, životní cyklus. 2. Komunikace a výměna dat v prostředí webu; protokol HTTP, AJAX a RIA aplikace, webové služby, formáty výměny dat, principy integrace systémů, SOA. 3. Bezpečnost webových aplikací a IS; problematika zabezpečení webových aplikací, typy a principy bezpečnostních útoků, penetrační testování a bezpečnostní audit. 4. Bezpečnostní technologie; HTTPS, TLS/SSL, elektronický podpis, PKI, certifikáty, firewally. 5. Autentizace a autorizace uživatelů; správa uživatelů, uživatelský model, metody autentizace, autorizace uživatele, uživatelské role, řízení přístupu. 6. XML značkovací jazyky; XML aplikace, validní XML dokumenty, navigace a vyhledávání v XML datech, XML transformace, zobrazení XML dat. 7. Využití XML dat; rozhraní SAX a DOM, příprava a modularizace XML aplikací, jmenné prostory, ukládání XML, XML jako součást IS. 8. Platformy vývoje webových aplikací; používané programovací jazyky, jejich klasifikace a charakteristiky, možnosti tvorby uživatelské rozhraní, komunikace s DBS, vývojové rámce a prostředí. 9. Tvorba rozhraní webových aplikací; značkování, CSS, Javascript, dynamické HTML, možnosti Flash, prototypování, použitelnost a přístupnost, testování a optimalizace, interaktivita uživatelů. 10. Principy tvorby webových aplikací; modelování webových aplikací, OOP, návrhové vzory, šablonování, MVC paradigma. 11. Operační systémy typu UNIX; souborový systém, správa uživatelů, sledování systému, síťové služby, periodické akce, daemon procesy. 12. Trendy a vývoj webu; web 2.0, metadata, vyhledávače, mikroformáty, sémantický web, hypermédia, adaptivita webových aplikací.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki