Fandom

Ekonomický klub Wiki

Podnikání v cestovním ruchu

46stránek na
této wiki
Add New Page
Diskuse0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

1. Vymezení cestovního ruchu; specifika trhu, nabídky a poptávky, vývoj cestovního ruchu, hlavní rysy soudobého cestovního ruchu, faktory ovlivňující rozvoj a rozmístění cestovního ruchu, vliv vnějšího prostředí na poptávku po službách cestovního ruchu, současné trendy v poptávce, globální trendy. 2. Ubytovací, stravovací služby a dopravní služby; certifikace služeb cestovního ruchu, franchising v cestovním ruchu, yield management, revenue management v hotelích a leteckých společnostech, CRS, GDS. IATA agency, non IATA agency. 3. Cestovní kanceláře a agentury; průvodcovské služby, turistická informační centra. 4. Legislativní podmínky pro podnikání v cestovním ruchu; cestovní kanceláře a agentury, průvodcovské služby, ubytovací činnost, hostinská činnost, doprava, pojištění, řízení cestovního ruchu v ČR. 5. Perspektivní formy cestovního ruchu; hlavní znaky a význam, kongresový průmysl MICE, lázeňství, venkovská turistika, agroturistika. 6. Marketing v cestovním ruchu; specifika služeb cestovního ruchu, specifické přístupy k marketingu, rozšířený marketingový mix. 7. Destinace cestovního ruchu; komponenty destinace, turistické oblasti a regiony, NUTS, velikost destinace, možnosti uplatnění destinace na mezinárodním trhu. 8. Destinační management; způsoby řízení cestovního ruchu v destinaci, principy managementu destinace, Private-Public-Partnership, příklady dobré praxe. 9. Organizace cestovního ruchu; formy, úrovně působnosti, oblast činnosti, možnosti financování rozvoje cestovního ruchu z veřejných zdrojů (MMR, MZ, EU, ...). 10. Marketingové řízení destinace; STP (Segmentace, Targeting, Positioning), image a značka destinace, diferenciace, benchmarking. 11. Význam cestovního ruchu pro rozvoj destinace; přínosy a negativní vlivy, podpora rozvoje cestovního ruchu v ČR (aktuální koncepce rozvoje CR v ČR), propagace ČR v zahraničí, Czechtourism. 12. Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu (vymezení, principy); vliv ekonomických, environmentálních a sociálně kulturních faktorů. 13. Profesní organizace činné v cestovním ruchu; Czechtourism, SOCR, AHR, AČCKA, ACK ČR, ECEAT (rozsah činnosti, působnost, cíle, význam). 14. Celní a pasová služba v cestovním ruchu. 15. Současný potenciál rozvoje cestovního ruchu v České republice; infrastruktura, bezpečnost, rozsah a úroveň služeb, organizace řízení cestovního ruchu v regionech, financování, marketing, rozvoj ACR, PCR, DCR.

V síti Wikia

Náhodná Wiki