FANDOM


1. Vymezení cestovního ruchu; specifika trhu, nabídky a poptávky, vývoj cestovního ruchu, hlavní rysy soudobého cestovního ruchu, faktory ovlivňující rozvoj a rozmístění cestovního ruchu, vliv vnějšího prostředí na poptávku po službách cestovního ruchu, současné trendy v poptávce, globální trendy. 2. Ubytovací, stravovací služby a dopravní služby; certifikace služeb cestovního ruchu, franchising v cestovním ruchu, yield management, revenue management v hotelích a leteckých společnostech, CRS, GDS. IATA agency, non IATA agency. 3. Cestovní kanceláře a agentury; průvodcovské služby, turistická informační centra. 4. Legislativní podmínky pro podnikání v cestovním ruchu; cestovní kanceláře a agentury, průvodcovské služby, ubytovací činnost, hostinská činnost, doprava, pojištění, řízení cestovního ruchu v ČR. 5. Perspektivní formy cestovního ruchu; hlavní znaky a význam, kongresový průmysl MICE, lázeňství, venkovská turistika, agroturistika. 6. Marketing v cestovním ruchu; specifika služeb cestovního ruchu, specifické přístupy k marketingu, rozšířený marketingový mix. 7. Destinace cestovního ruchu; komponenty destinace, turistické oblasti a regiony, NUTS, velikost destinace, možnosti uplatnění destinace na mezinárodním trhu. 8. Destinační management; způsoby řízení cestovního ruchu v destinaci, principy managementu destinace, Private-Public-Partnership, příklady dobré praxe. 9. Organizace cestovního ruchu; formy, úrovně působnosti, oblast činnosti, možnosti financování rozvoje cestovního ruchu z veřejných zdrojů (MMR, MZ, EU, ...). 10. Marketingové řízení destinace; STP (Segmentace, Targeting, Positioning), image a značka destinace, diferenciace, benchmarking. 11. Význam cestovního ruchu pro rozvoj destinace; přínosy a negativní vlivy, podpora rozvoje cestovního ruchu v ČR (aktuální koncepce rozvoje CR v ČR), propagace ČR v zahraničí, Czechtourism. 12. Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu (vymezení, principy); vliv ekonomických, environmentálních a sociálně kulturních faktorů. 13. Profesní organizace činné v cestovním ruchu; Czechtourism, SOCR, AHR, AČCKA, ACK ČR, ECEAT (rozsah činnosti, působnost, cíle, význam). 14. Celní a pasová služba v cestovním ruchu. 15. Současný potenciál rozvoje cestovního ruchu v České republice; infrastruktura, bezpečnost, rozsah a úroveň služeb, organizace řízení cestovního ruchu v regionech, financování, marketing, rozvoj ACR, PCR, DCR.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki