FANDOM


1. Význam, funkce obchodu a rizika v obchodní činnosti; definice obchodu, funkční a institucionální pojetí obchodu, národohospodářský a podnikatelský pohled na obchod, třídění obchodu, efektivnost obchodu, transakcionální teorie, historie obchodu, druhy rizik a možnosti zajištění splnění závazku – zejména smluvní pokuta a úroky z prodlení. 2. Obchodní kategorie a technologie obchodního provozu; prostředníci a zprostředkovatelé, velkoobchod, maloobchod, technologická skupina zboží, obchodně provozní operace, mechanizační prostředky a zařízení, plochy a dispoziční řešení, manipulační jednotka, sortiment, změny a pracnost sortimentu, nákupní prostředí maloobchodní prodejní jednotky, flexibilita prodejny. 3. Dominance a diverzifikace obchodních firem; vysoce integrované obchodní firmy, vertikální kooperace, franchising, horizontální kooperace, nehmotné statky ovlivňující fungování kooperačních seskupení, maloobchodní značky. 4. Cenová tvorba v obchodní činnosti a rozhodování o distribuční cestě; metody stanovení maloobchodní ceny a obchodní přirážka, slevy, základní charakteristika distribuce, distribuční cesta, alternativní struktury distribuční cesty, toky v distribučních cestách, potřeba rozhodnutí o struktuře distribuční cesty, distribuční cíle, úkoly distribuce, počet a intenzita úrovní distribuční cesty, faktory ovlivňující strukturu distribuční cesty, variantní řešení způsobu prodeje. 5. Formy vstupu na zahraniční trh a náležitosti kontraktu; přímé a nepřímé obchodní metody, náročnost na kapitálové vstupy, franchising, vazbové obchody, proexportní politika – instituce, podstatné náležitosti kupní smlouvy, dodací parita, platební podmínky. 6. Dokumenty a přeprava zboží; třídění dokumentů, dopravce, zasilatel, charakteristika jednotlivých druhů přepravy, kontejnerizace, význam značení zboží a země původu. 7. Rizika a pojištění v zahraničním obchodě; vymezení a třídění rizik, trh, obchodní závazky, přeprava, teritorium, kurz, odpovědnost, rizikovost v řízení podniků, základní pojmy pojišťovnictví, lomené pojištění, druhy pojištění, franchisa u pojištění, hladiny dopravního pojištění, společná havárie. 8. Celnictví a celní řízení; organizace celní správy, proclívání zboží, celní deklarace, celní deklarant, funkce a význam cla, účel a průběh celního řízení, celní sazebník, původ zboží, celní hodnota, celní režimy, celní dluh, intrakomunitární plnění. 9. Úvod do marketingové komunikace; historický vývoj marketingové komunikace, obecné principy komunikace, AIDA, integrovaná marketingová komunikace, firemní identita, značka, komunikační strategie 10. Nástroje marketingové komunikace; reklama, product placement, public relations, sponzoring, osobní prodej, přímý marketing 11. Využití médií v marketingové komunikaci; rozhlas a televize, tisk a outdoor, internet, komunikace v místě prodeje, merchandising 12. Příprava kampaně; interní vs. externí zpracování kampaně, klientský brief, kreativní brief, výběrové řízení, hodnocení efektivity – náklady marketingové komunikace, dosah a dopad komunikace, ekonomické ukazatele, indikátory vztažené ke komerční komunikaci, indikátory dopadu na chování spotřebitele, testování kampaní.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki