Fandom

Ekonomický klub Wiki

Marketing a obchod

46stránek na
této wiki
Add New Page
Diskuse0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

1. Význam, funkce obchodu a rizika v obchodní činnosti; definice obchodu, funkční a institucionální pojetí obchodu, národohospodářský a podnikatelský pohled na obchod, třídění obchodu, efektivnost obchodu, transakcionální teorie, historie obchodu, druhy rizik a možnosti zajištění splnění závazku – zejména smluvní pokuta a úroky z prodlení. 2. Obchodní kategorie a technologie obchodního provozu; prostředníci a zprostředkovatelé, velkoobchod, maloobchod, technologická skupina zboží, obchodně provozní operace, mechanizační prostředky a zařízení, plochy a dispoziční řešení, manipulační jednotka, sortiment, změny a pracnost sortimentu, nákupní prostředí maloobchodní prodejní jednotky, flexibilita prodejny. 3. Dominance a diverzifikace obchodních firem; vysoce integrované obchodní firmy, vertikální kooperace, franchising, horizontální kooperace, nehmotné statky ovlivňující fungování kooperačních seskupení, maloobchodní značky. 4. Cenová tvorba v obchodní činnosti a rozhodování o distribuční cestě; metody stanovení maloobchodní ceny a obchodní přirážka, slevy, základní charakteristika distribuce, distribuční cesta, alternativní struktury distribuční cesty, toky v distribučních cestách, potřeba rozhodnutí o struktuře distribuční cesty, distribuční cíle, úkoly distribuce, počet a intenzita úrovní distribuční cesty, faktory ovlivňující strukturu distribuční cesty, variantní řešení způsobu prodeje. 5. Formy vstupu na zahraniční trh a náležitosti kontraktu; přímé a nepřímé obchodní metody, náročnost na kapitálové vstupy, franchising, vazbové obchody, proexportní politika – instituce, podstatné náležitosti kupní smlouvy, dodací parita, platební podmínky. 6. Dokumenty a přeprava zboží; třídění dokumentů, dopravce, zasilatel, charakteristika jednotlivých druhů přepravy, kontejnerizace, význam značení zboží a země původu. 7. Rizika a pojištění v zahraničním obchodě; vymezení a třídění rizik, trh, obchodní závazky, přeprava, teritorium, kurz, odpovědnost, rizikovost v řízení podniků, základní pojmy pojišťovnictví, lomené pojištění, druhy pojištění, franchisa u pojištění, hladiny dopravního pojištění, společná havárie. 8. Celnictví a celní řízení; organizace celní správy, proclívání zboží, celní deklarace, celní deklarant, funkce a význam cla, účel a průběh celního řízení, celní sazebník, původ zboží, celní hodnota, celní režimy, celní dluh, intrakomunitární plnění. 9. Úvod do marketingové komunikace; historický vývoj marketingové komunikace, obecné principy komunikace, AIDA, integrovaná marketingová komunikace, firemní identita, značka, komunikační strategie 10. Nástroje marketingové komunikace; reklama, product placement, public relations, sponzoring, osobní prodej, přímý marketing 11. Využití médií v marketingové komunikaci; rozhlas a televize, tisk a outdoor, internet, komunikace v místě prodeje, merchandising 12. Příprava kampaně; interní vs. externí zpracování kampaně, klientský brief, kreativní brief, výběrové řízení, hodnocení efektivity – náklady marketingové komunikace, dosah a dopad komunikace, ekonomické ukazatele, indikátory vztažené ke komerční komunikaci, indikátory dopadu na chování spotřebitele, testování kampaní.

V síti Wikia

Náhodná Wiki