FANDOM


1. Význam, funkce obchodu a rizika v obchodní činnosti; definice obchodu, funkční a institucionální pojetí obchodu, národohospodářský a podnikatelský pohled na obchod, třídění obchodu, efektivnost obchodu, transakcionální teorie, historie obchodu, druhy rizik a možnosti zajištění splnění závazku – zejména smluvní pokuta a úroky z prodlení. 2. Obchodní kategorie a technologie obchodního provozu; prostředníci a zprostředkovatelé, velkoobchod, maloobchod, technologická skupina zboží, obchodně provozní operace, mechanizační prostředky a zařízení, plochy a dispoziční řešení, manipulační jednotka, sortiment, změny a pracnost sortimentu, nákupní prostředí maloobchodní prodejní jednotky, flexibilita prodejny. 3. Dominance a diverzifikace obchodních firem; vysoce integrované obchodní firmy, vertikální kooperace, franchising, horizontální kooperace, nehmotné statky ovlivňující fungování kooperačních seskupení, maloobchodní značky. 4. Cenová tvorba v obchodní činnosti a rozhodování o distribuční cestě; metody stanovení maloobchodní ceny a obchodní přirážka, slevy, základní charakteristika distribuce, distribuční cesta, alternativní struktury distribuční cesty, toky v distribučních cestách, potřeba rozhodnutí o struktuře distribuční cesty, distribuční cíle, úkoly distribuce, počet a intenzita úrovní distribuční cesty, faktory ovlivňující strukturu distribuční cesty, variantní řešení způsobu prodeje. 5. Operační management; proces, typy operačních strategií, standardizace, návrh a vývoj produktů a služeb. 6. Principy plánování a řízení provozu; návrh a výběr provozních zařízení, jejich rozmístění a uspořádání, řízení zásob, princip tlaku, princip tahu. 7. Řízení jakosti; pojem jakost, neustálé zlepšování, mezinárodní standardy, EFQM, TQM, KANBAN. 8. Úvod do marketingové komunikace; historický vývoj marketingové komunikace, obecné principy komunikace, AIDA, integrovaná marketingová komunikace, firemní identita, značka, komunikační strategie 9. Nástroje marketingové komunikace; reklama, product placement, public relations, sponzoring, osobní prodej, přímý marketing 10. Využití médií v marketingové komunikaci; rozhlas a televize, tisk a outdoor, internet, komunikace v místě prodeje, merchandising 11. Příprava kampaně; interní vs. externí zpracování kampaně, klientský brief, kreativní brief, výběrové řízení, hodnocení efektivity – náklady marketingové komunikace, dosah a dopad komunikace, ekonomické ukazatele, indikátory vztažené ke komerční komunikaci, indikátory dopadu na chování spotřebitele, testování kampaní

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki