FANDOM


1. Elektronické podnikání a obchodování

vymezení základní vztahů, obchodní modely e-obchodování,elektronické nakupování, elektronická tržiště, legislativní aspekty elektronického obchodování.

2. Platební systémy a elektronické bankovnictví

klasifikace platebních systémů, systém 3D secure, služby e-bankovnictví, zabezpečená výměna dat, autentizace a autorizace uživatelů.

3. Elektronická veřejná správa

elektronická komunikace s orgány veřejné správy, elektronická pošta, datové schránky, portály veřejné správy, elektronický podpis, časové razítko, certifikační autority a certifikáty, aktuální stav v ČR.

4. Webové aplikace a zdroje

internet a web, architektura a technologie webových aplikací, principy vytváření webových zdrojů, vyhledavače a katalogy, využití webu pro propagaci a podporu obchodních aktivit (emarketing).

5. Elektronické vzdělávání

elektronický kurz, systémy elektronického vzdělávání, komunikační nástroje, možnosti využití elektronického vzdělávání v podnikovém prostředí; technologie tvorby e-kurzů.

6. Strojopis a sazba

knižní a strojopisná písma, typy písem a jejich využití, hladká sazba, speciální znaky, principy odstavcového zlomu.

7. Typografický návrh publikace

volba písma, parametry odstavců, uspořádání stránkových prvků, sestavení stránek dokumentu, korekturní proces.

8. Bibliografické citace

typy publikací, prvky citačního záznamu, uspořádání seznamu citací, technická podpora bibliografických údajů, odkazy na citace.

9. Formátování dokumentů

strukturní a vizuální značkování, řešení strukturních značek v různých systémech, formátovací styly, technologie XML, zásady prezentací a přehled prezentačního softwaru.

10. Operační systém

druhy OS a hlavní rozdíly mezi nimi, ovládací prvky grafického uživatelského rozhraní, souborový systém, periferní zařízení v OS, příkazový řádek.

11. Přehled programového vybavení pro vedení účetnictví podniku

typy, základní vlastnosti, realizace účetních případů, zálohování účetních dat, spolupráce s jinými systémy.

12. Databázový systém typu Access

reprezentace relací, datové typy položek, vytváření vztahů mezi relacemi, pohledy, výstupní sestavy, konverze dat a komunikace s jinými systémy.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki