FANDOM


1. Digitální záznam a úprava obrazu; digitální záznam obrazové informace, zpracování digitálního signálu, geometrické transformace diskrétního obrazu, warping a morfing, histogram, odstraňování šumu, ostření obrazu, obrazy s vysokým dynamickým rozsahem. 2. Obrazová informace; reprezentace rastrového a vektorového obrazu, komprese rastrového obrazu, grafické formáty souborů, technické prostředky pro zpracování obrazové informace, geodata (pojem, uložení, vstup, výstup, dostupná gedata). 3. Barvy v počítačové grafice; barevná hloubka, barevné modely a palety, chromatický diagram CIE, gamut výstupních zařízení, barvy v prostředí WWW, teorie barev, barevné schéma, transformace barev a omezení barevného prostoru. 4. Rovinná grafika; transformace ve 2D, rasterizace základních grafických primitiv, metody vyplňování souvislých oblastí, ořezávání dvourozměrných objektů. 5. Prostorová grafika; transformace ve 3D, modelování křivek a ploch, reprezentace a modely těles, algoritmy pro řešení viditelnosti, osvětlovací modely a stínování těles, realistické zobrazování prostorových dat. 6. Souřadné systémy; historie kartografie, kartografická zobrazení, souřadné systémy používané v ČR, tematické mapy, proč mapy lžou. 7. Restrukturalizace a prostorové analýzy; funkce a typy restrukturalizací, význam a typy prostorových analýz. 8. Mobilní GIT a navigace v terénu; pojem mobilní GIT, potřebný SW, HW a data, globální navigační satelitní systémy, navigační SW a HW v dopravě a terénu. 9. Dálkový průzkum Země; historie, ortofotomapy, družicové snímkování, kvalita, dostupná data z DPZ, využití. 10. Integrace geografických IT do IS podniku; projektování IS, GIT jako součást IS podniku, náklady a přínosy, kritické faktory.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki