Fandom

Ekonomický klub Wiki

Grafika a GIT

46stránek na
této wiki
Add New Page
Diskuse0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

1. Digitální záznam a úprava obrazu; digitální záznam obrazové informace, zpracování digitálního signálu, geometrické transformace diskrétního obrazu, warping a morfing, histogram, odstraňování šumu, ostření obrazu, obrazy s vysokým dynamickým rozsahem. 2. Obrazová informace; reprezentace rastrového a vektorového obrazu, komprese rastrového obrazu, grafické formáty souborů, technické prostředky pro zpracování obrazové informace, geodata (pojem, uložení, vstup, výstup, dostupná gedata). 3. Barvy v počítačové grafice; barevná hloubka, barevné modely a palety, chromatický diagram CIE, gamut výstupních zařízení, barvy v prostředí WWW, teorie barev, barevné schéma, transformace barev a omezení barevného prostoru. 4. Rovinná grafika; transformace ve 2D, rasterizace základních grafických primitiv, metody vyplňování souvislých oblastí, ořezávání dvourozměrných objektů. 5. Prostorová grafika; transformace ve 3D, modelování křivek a ploch, reprezentace a modely těles, algoritmy pro řešení viditelnosti, osvětlovací modely a stínování těles, realistické zobrazování prostorových dat. 6. Souřadné systémy; historie kartografie, kartografická zobrazení, souřadné systémy používané v ČR, tematické mapy, proč mapy lžou. 7. Restrukturalizace a prostorové analýzy; funkce a typy restrukturalizací, význam a typy prostorových analýz. 8. Mobilní GIT a navigace v terénu; pojem mobilní GIT, potřebný SW, HW a data, globální navigační satelitní systémy, navigační SW a HW v dopravě a terénu. 9. Dálkový průzkum Země; historie, ortofotomapy, družicové snímkování, kvalita, dostupná data z DPZ, využití. 10. Integrace geografických IT do IS podniku; projektování IS, GIT jako součást IS podniku, náklady a přínosy, kritické faktory.

V síti Wikia

Náhodná Wiki