Fandom

Ekonomický klub Wiki

Cestovní ruch

46stránek na
této wiki
Add New Page
Diskuse0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

1. Vymezení cestovního ruchu

specifika trhu, nabídky a poptávky, vývoj cestovního ruchu, hlavní rysy soudobého cestovního ruchu, vliv vnějšího prostředí na poptávku po službách cestovního ruchu, současné trendy v poptávce, globální trendy.


2. Faktory ovlivňující rozvoj a rozmístění cestovního ruchu

památky UNESCO, biosférické rezervace.


3. Ubytovací, stravovací služby

certifikace služeb cestovního ruchu, franchising v cestovním ruchu, yield management, revenue management v hotelích a leteckých společnostech.


4. Cestovní kanceláře a agentury

průvodcovské služby, turistická informační centra.


5. Dopravní služby

CRS, GDS. IATA agency, non IATA agency.


6. Legislativní podmínky pro podnikání v cestovním ruchu

cestovní kanceláře a agentury, průvodcovské služby, ubytovací činnost, hostinská činnost, doprava, pojištění, řízení cestovního ruchu v ČR.


7. Perspektivní formy cestovního ruchu

hlavní znaky a význam, kongresový průmysl MICE, lázeňství, venkovská turistika, agroturistika.


8. Marketing v cestovním ruchu

specifika služeb cestovního ruchu, specifické přístupy k marketingu, rozšířený marketingový mix.


9. Destinace cestovního ruchu

komponenty destinace, turistické oblasti a regiony, NUTS, velikost destinace, možnosti uplatnění destinace na mezinárodním trhu.


10. Destinační management

způsoby řízení cestovního ruchu v destinaci, principy managementu destinace, Private-Public-Partnership; příklady dobré praxe.


11. Organizace cestovního ruchu

formy, úrovně působnosti, oblast činnosti, možnosti financování rozvoje cestovního ruchu z veřejných zdrojů (MMR, MZ, EU, ...).


12. Marketingové řízení destinace

STP (Segmentace, Targeting, Positioning), image a značka destinace, diferenciace, benchmarking.


13. Životní cyklus destinace

klíčové produkty destinace (tvorba a význam).


14. Význam cestovního ruchu pro rozvoj destinace

přínosy a negativní vlivy.


15. Podpora rozvoje cestovního ruchu v ČR (aktuální koncepce rozvoje CR v ČR)

propagace ČR v zahraničí. Czechtourism.


16. Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu (vymezení, principy)

vliv ekonomických, environmentálních a sociálně kulturních faktorů.


17. Profesní organizace činné v cestovním ruchu

Czechtourism, SOCR, AHR, AČCKA, ACK ČR, ECEAT (rozsah činnosti, působnost, cíle, význam).


18. Celní a pasová služba v cestovním ruchu


19. Současný potenciál rozvoje cestovního ruchu v České republice; infrastruktura, bezpečnost, rozsah a úroveň služeb, organizace řízení cestovního ruchu v regionech, financování, marketing, rozvoj ACR, PCR, DCR.


20. Geografie cestovního ruchu

vymezení, struktura, objekt a předmět GCR, turistické liniové a neliniové aktivity, regionální geografie.


21. Právní zakotvení veřejné správy


22. Územní organizace státu


23. Systém veřejné správy v ČR

včetně historického vývoje a veřejné správy v českých zemích.


24. Trendy modernizace veřejné správy


25. Rozpočtová soustava

příjmy a výdaje veřejných rozpočtů, vývoj veřejných financí v ČR.

V síti Wikia

Náhodná Wiki