FANDOM


1. Daň z příjmů fyzických osob; poplatníci, předmět daně, osvobozené příjmy, metodika stanovení základu daně a daňové povinnosti, uplatňování výdajů, nezdanitelné části, odčitatelné položky, slevy na dani, daňové zvýhodnění, specifika zdaňovaní jednotlivých druhů příjmů, zaměstnanecké benefity, daňové přiznání, zálohy, splatnost daně. 2. Daň z příjmů právnických osob; poplatníci, předmět daně, osvobozené příjmy, zdaňovací období, metodika stanovení základu daně a daňové povinnosti, daňově uznatelné a neznatelné náklady (výdaje), specifika zdaňovaní neziskových subjektů, specifika zdaňování veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti. 3. Odpisování hmotného a nehmotného majetku; daňové aspekty leasingu, daňový režim výnosů z cenných papírů, daňový režim pohledávek a závazků, daňové přiznání, zálohy, splatnost daně. 4. Majetkové daně; daň silniční, daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí – poplatníci, předmět daně, osvobození, metodika stanovení základu daně a daně, daňová přiznání, placení daní. 5. Daň z přidané hodnoty; princip uplatňování DPH, předmět daně, osoby povinné k dani, plátci daně, registrace, základ daně, sazby daně, daňové doklady, datum zdanitelného plnění, povinnost přiznat daň na výstupu, místo plnění, nárok na odpočet daně, zdaňovací období, daňové přiznání. 6. Daň z přidané hodnoty; osvobozená plnění s nárokem na odpočet, osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, krácení nároku na odpočet. 7. Daň z přidané hodnoty; uplatňování DPH při pořízení zboží z jiného členského státu a dodání zboží do jiného členského státu, zasílání zboží, dovoz a vývoz zboží, uplatňování DPH při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a třetích zemí, souhrnné hlášení. 8. Spotřební daně, ekologické daně; mechanismus fungování, plátci daně, zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně, specifika zdaňování minerálních olejů, lihu, piva, vína a tabákových výrobků, specifika uplatňování daně ze zemního plynu, daně z pevných paliv a daně z elektřiny. 9. Funkce účetnictví, právní úprava zpracování účetnictví s využitím výpočetní techniky; účetní záznam, formy účetního záznamu, fáze zpracování účetních dat v podniku, archivace účetních záznamů. 10. Základní principy vedení účetnictví s využitím výpočetní techniky; problematika výběru účetního programu, kritéria hodnocení účetních programů, možné postupy výběru vhodného účetního programu pro daný podnik, členění účetních a ekonomických systémů na českém trhu. 11. Základní moduly účetních a ekonomických systémů; vazby mezi moduly, funkce jednotlivých modulů, výstupy jednotlivých modulů. Ekonomický systém Pohoda – moduly, funkce, výhody a nevýhody uplatnění tohoto ekonomického systému. 12. Problematika zpracování daňových přiznání s využitím výpočetní techniky; základní funkce programů pro zpracování daňových přiznání.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki