Fandom

Ekonomický klub Wiki

Účetnictví a daně

46stránek na
této wiki
Add New Page
Diskuse0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

1. Daň z příjmů fyzických osob; poplatníci, předmět daně, osvobozené příjmy, metodika stanovení základu daně a daňové povinnosti, uplatňování výdajů, nezdanitelné části, odčitatelné položky, slevy na dani, daňové zvýhodnění, specifika zdaňovaní jednotlivých druhů příjmů, zaměstnanecké benefity, daňové přiznání, zálohy, splatnost daně. 2. Daň z příjmů právnických osob; poplatníci, předmět daně, osvobozené příjmy, zdaňovací období, metodika stanovení základu daně a daňové povinnosti, daňově uznatelné a neznatelné náklady (výdaje), specifika zdaňovaní neziskových subjektů, specifika zdaňování veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti. 3. Odpisování hmotného a nehmotného majetku; daňové aspekty leasingu, daňový režim výnosů z cenných papírů, daňový režim pohledávek a závazků, daňové přiznání, zálohy, splatnost daně. 4. Majetkové daně; daň silniční, daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí – poplatníci, předmět daně, osvobození, metodika stanovení základu daně a daně, daňová přiznání, placení daní. 5. Daň z přidané hodnoty; princip uplatňování DPH, předmět daně, osoby povinné k dani, plátci daně, registrace, základ daně, sazby daně, daňové doklady, datum zdanitelného plnění, povinnost přiznat daň na výstupu, místo plnění, nárok na odpočet daně, zdaňovací období, daňové přiznání. 6. Daň z přidané hodnoty; osvobozená plnění s nárokem na odpočet, osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, krácení nároku na odpočet. 7. Daň z přidané hodnoty; uplatňování DPH při pořízení zboží z jiného členského státu a dodání zboží do jiného členského státu, zasílání zboží, dovoz a vývoz zboží, uplatňování DPH při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a třetích zemí, souhrnné hlášení. 8. Spotřební daně, ekologické daně; mechanismus fungování, plátci daně, zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně, specifika zdaňování minerálních olejů, lihu, piva, vína a tabákových výrobků, specifika uplatňování daně ze zemního plynu, daně z pevných paliv a daně z elektřiny. 9. Funkce účetnictví, právní úprava zpracování účetnictví s využitím výpočetní techniky; účetní záznam, formy účetního záznamu, fáze zpracování účetních dat v podniku, archivace účetních záznamů. 10. Základní principy vedení účetnictví s využitím výpočetní techniky; problematika výběru účetního programu, kritéria hodnocení účetních programů, možné postupy výběru vhodného účetního programu pro daný podnik, členění účetních a ekonomických systémů na českém trhu. 11. Základní moduly účetních a ekonomických systémů; vazby mezi moduly, funkce jednotlivých modulů, výstupy jednotlivých modulů. Ekonomický systém Pohoda – moduly, funkce, výhody a nevýhody uplatnění tohoto ekonomického systému. 12. Problematika zpracování daňových přiznání s využitím výpočetní techniky; základní funkce programů pro zpracování daňových přiznání.

V síti Wikia

Náhodná Wiki